omega 3 6 9

Dbałość o zdrowie a cukry

Dbałość o zdrowie a cukry

Ludziom nierzadko wydaje się, że aby dbać o zdrowie trzeb wyrzec się cukrów, które powodują, że tyjemy i stajemy się nieatrakcyjni. Zapominamy jednak o to, że dbałość o zdrowie polega przede wszystkim na dostarczaniu organizmowi tego co potrzebuje, a nie odejmowaniu i że tak naprawdę całą winę za wszystko ponosimy my sami, bowiem to nasz nieodpowiedni styl życia powoduje to tycie a nie cukry same w sobie. Cukry są nam bardzo potrzebne. Dlaczego, wyjaśnimy przedstawiając czym one właściwie są i jaka jest ich funkcja. Otóż cukry czy cukrowce (węglowodany) są aldehydami albo ketonami, zawierają wiele grup OH (one nadają słodki smak).
Dzielą się na cukry proste: ALBO dzielimy na aldozy i ketozy ALBO na triozy, tetrozy, pentozy, heksozy heptozy jak i na cukry złożone, a więc oligosacharydy i polisacharydy. Cząsteczki cukru mogą łączyć się ze sobą (zwykle między 1 i 4 węglem – wiązanie polisacharydowe z wydzieleniem wody) i powstają polisacharydy i oligosacharydy. Przykładowe cukry złożone to polisacharydy – skrobia, glikogen, hityna, celuloza oraz oligosacharydy – maltoza, sacharoza, laktoza. Funkcje cukrowców są następujące – jak chodzi o cukry proste to jest to funkcja energetyczna, funkcja fotosyntezy, wchodzą w skład kwasów nukleinowych, występują w błonach komórkowych i wchodzą w skład przenośników energii (ADP). Cukry złożone tymczasem są materiałem zapasowym (u roślin – skrobia, u grzybów i zwierząt glikogen). Budują ściany komórkowe. Ich znaczenie jest więc ogromne.

Tłuszcze ważne dla zdrowia

Tłuszcze ważne dla zdrowia

Podobnie jak białka i cukry, tak samo i tłuszcze są bardzo istotne dla naszego zdrowia i nie można tak po prostu z nich rezygnować. Owszem, można zmniejszyć ich spożywanie, to akurat będzie korzystne dla zdrowia, ale zawsze trochę ich potrzebujemy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że spełniają one szereg istotnych funkcji. Jakich? Najlepiej wyjaśnić to podając i wyjaśniając rodzaje tłuszczów z jakimi możemy mieć do czynienia. Tłuszcze, inaczej określane tłuszczowcami czy lipidami nie rozpuszczają się w wodzie, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych
Dzielą się na tłuszcze proste i złożone. Tłuszcze proste to tłuszcze właściwe – (nienasycone – są ciekłe: oleje i tłuszcze roślinne; i nasycone – są stałe w temperaturze pokojowej, tłuszcze zwierzęce) estry gliceryny i kwasów tłuszczowych a ich funkcja to energetyczna (materiał zapasowy) ważna podczas ciąży i funkcja termoizolacyjna. Do tego dochodzą tak zwane woski, które są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i tak zwanych wyższych alkoholi jednowodorotlenowych
A ich funkcja? Izolacja przed utrata wody. Dalej mamy sterydy – funkcja regulacyjna, hormony męskie, płciowe. Nadmierna ilość szkodzi – przerost mięśnia sercowego, nagromadzenie cholesterolu, zaburzenia hormonalne oraz sterole – cholesterol – składnik błony komórkowej w komórkach zwierzęcych. Jak chodzi o tłuszcze złożone to istnieją glikolipidy – zawiera w swym składzie resztę cukrową i fosfolipidy – jedna grupa hydroksylowa zastąpiona kwasem fosforanowym.