Badania dla alergików

W większości przypadków o posiadaniu alergii dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy wystąpi u nas reakcja alergiczna spowodowana kontaktem z alergenem. Zdarza się również, że owa reakcja występuje z opóźnieniem lub w trakcie wykonywania wielu czynności, co znacznie utrudnia rozpoznanie przyczyn powstania choroby alergicznej. Z pomocą dla pacjentów przychodzą lekarze alergolodzy, którzy na podstawie przeprowadzonego wywiadu z alergikiem i serii badań, są w stanie określić, co jest wywołuje w naszym organizmie reakcję alergiczną. Wywiad jest pierwszym i podstawowym narzędziem stosowanym do diagnozowania choroby, gdyż lekarz ustala w nim okoliczności powstania, nasilenia się objawów choroby, dzięki informacjom o trybie życia, wykonywanych czynnościach. Może również potwierdzić lub wykluczyć dziedziczne skłonności do danej choroby. Kolejnym etapem jest wykonanie testów skórnych z alergenami oraz badań serologicznych, która potwierdzają istnienie alergii, a testy ekspozycyjne potwierdzają wpływ alergenu na organizm człowieka. Badania należy wykonywać w okresie stagnacji alergii i nie należy brać lekarstw w trakcie prowadzenia diagnozy choroby. Badania dają podstawę do rozpoczęcia leczenia alergii.