Dbałość o zdrowie a cukry

Dbałość o zdrowie a cukry

Ludziom nierzadko wydaje się, że aby dbać o zdrowie trzeb wyrzec się cukrów, które powodują, że tyjemy i stajemy się nieatrakcyjni. Zapominamy jednak o to, że dbałość o zdrowie polega przede wszystkim na dostarczaniu organizmowi tego co potrzebuje, a nie odejmowaniu i że tak naprawdę całą winę za wszystko ponosimy my sami, bowiem to nasz nieodpowiedni styl życia powoduje to tycie a nie cukry same w sobie. Cukry są nam bardzo potrzebne. Dlaczego, wyjaśnimy przedstawiając czym one właściwie są i jaka jest ich funkcja. Otóż cukry czy cukrowce (węglowodany) są aldehydami albo ketonami, zawierają wiele grup OH (one nadają słodki smak).
Dzielą się na cukry proste: ALBO dzielimy na aldozy i ketozy ALBO na triozy, tetrozy, pentozy, heksozy heptozy jak i na cukry złożone, a więc oligosacharydy i polisacharydy. Cząsteczki cukru mogą łączyć się ze sobą (zwykle między 1 i 4 węglem – wiązanie polisacharydowe z wydzieleniem wody) i powstają polisacharydy i oligosacharydy. Przykładowe cukry złożone to polisacharydy – skrobia, glikogen, hityna, celuloza oraz oligosacharydy – maltoza, sacharoza, laktoza. Funkcje cukrowców są następujące – jak chodzi o cukry proste to jest to funkcja energetyczna, funkcja fotosyntezy, wchodzą w skład kwasów nukleinowych, występują w błonach komórkowych i wchodzą w skład przenośników energii (ADP). Cukry złożone tymczasem są materiałem zapasowym (u roślin – skrobia, u grzybów i zwierząt glikogen). Budują ściany komórkowe. Ich znaczenie jest więc ogromne.