Istota choroby neurodegeneracyjnej

Schorzenia o charakterze neurodegeneracyjnym, obejmują patologiczne zmiany w zakresie układu nerwowego, prowadzące do wielu nieprzyjemnych, zarówno dla chorej osoby jak i dla otoczenia ,stanów. Jedną z takich chorób, dziedziczoną autosomalnie recesywnie, jest choroba Huntingtona. Jest ona o tyle przykra, że dotyka dopiero około 20-30 roku życia a nawet później. Zarówno chory jak i jego bliscy przyzwyczajeni są do stanu zdrowia i normalnych zachowań. Aż w pewnym momencie zaczynają zachodzić dziwne zmiany. Pojawiają się mimowolne ruchy, utrudniające funkcjonowanie, zaburzeniu ulega koncentracja, tracimy zdolność szybkiego odpowiadania na zadane pytanie. Obecny stan wiedzy medycznej, nie pozwala na zahamowanie rozwoju tego schorzenia. Tym bardziej przykre jest bezsilne obserwowanie postępującej degeneracji związanej z utratą masy ciała, zdolności analitycznych i dobrego stanu psychicznego. Taki człowiek musi zrezygnować z pracy i pozostać w domu przez większość swojego życia, przez co zdany jest głównie na łaskę rodziny, która musi czuwać nad nim bez przerwy, aby zapobiec upadkom i uszkodzeniom. Wszystko to jest bardzo trudne i męczące, dlatego też jedynie ogromna miłość do bliskiej osoby potrafi zminimalizować zmęczenie i ból towarzyszący opiece nad bliskim chorym. Dlatego często takie osoby oddawane są do ośrodka opieki.