Konieczność stworzenia reformy

Bardzo wiele mówi się dzisiaj o konieczności dokonania istotnych reform w służbie zdrowia na poziomie systemowym, edukacyjnym a także profilaktycznym. W krajach liberalnych coraz częściej służba zdrowia ma dostęp do nowoczesnych urządzeń, środków farmakologicznych i innych ciekawych urządzeń diagnostycznych, ale liczba pacjentów mogących pozwolić sobie na zapłacenie za te usługi jest minimalna. Znacząca większość społeczeństwa ma dzisiaj spory problem z dostępem do nowoczesnych świadczeń medycznych, mimo że w ich kraju nie brakuje wyjątkowo innowacyjnych klinik czy ośrodków edukacyjnych. Są też i takie miejsca, w których dostępność do szpitali jest powszechna a cały system, łącznie z farmacją i edukacją, utrzymywane są z pieniędzy z budżetu. Niekiedy jednak oznacza to, że szkoły są bardzo słabe, leki przestarzałe a sale operacyjne nie spełniają wymogów, które na zachodzie uznawane są za absolutny standard. Nikt nie ma wątpliwości więc, że trzeba ponieść pewne koszty, aby podnieść poziom zaawansowania nie tylko samych lekarzy, ale i sprzętu, z którego na co dzień korzystają. Na nic zdają się jednak nowoczesne i innowacyjne leki, jeśli miesięczna kuracja nimi kosztuje pięćset złotych przy rencie wynoszącej dwukrotność tej stawki. W takich warunkach służba zdrowia nie uniknie reformy.