Odpowiednie nastawienie do życia

Często zastanawiamy się, co musimy robić, by jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i chęcią do działania. Najlepiej z tym pytaniem udać się do lekarza, który doskonale zna budowę i funkcjonowanie organizmu. Medycy nie są tylko od tego, by leczyć, gdy zachorujemy. Oni mają nam pomagać, by jak najrzadziej chorować. Każdy lekarz powie nam, że najważniejszą walką z infekcjami oraz innymi schorzeniami, jest profilaktyka. Należą do niej takie czynności, jak wysiłek fizyczny, odpowiednia dieta, przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Dużo zawodów wiąże się z ogromnym stresem. Na początku nie musimy odczuwać skutków ciągłego życia w napięciu, lecz po pewnym czasie nasz organizm i psychika zaczynają słabnąć. Oprócz tego, że lekarz da nam jakieś środki na wzmocnienie, daje nam również porady, jak radzić sobie ze stresem. Po pierwsze nie możemy każdej przykrości i tragedii innych osób brać do siebie. Mówiąc o tym, że musimy być odporni na cierpienie innych, trzeba zaznaczyć, że nie możemy się stać zimni i nieczuli. Powinniśmy zachować dystans do tego wszystkiego, ale nie odwracać się od potrzebujących. Tak samo jest w pracy biurowej. Do stresu dochodzi jeszcze obciążenie organizmu związane ze stanowiskiem. Gdy pracujemy na siedzące, powinniśmy od czasu do czasu zrobić sobie przerwę na mały spacer. według lekarzy każdy ruch jest dobrym, więc musimy z tego korzystać jak najczęściej.