Pacjenci w rozwiniętych krajach

Konieczność przeprowadzenia daleko idących reform w światowych rynkach finansowych jest oczywista i mało kto poddaje ją dzisiaj w wątpliwość. Ale coraz częściej konieczne staje się dokonanie zmian przede wszystkim w krajowych finansach publicznych i tutaj już zaczynają się liczne problemy – społeczeństwo obywatelskie jest gotowe w imię ratowania fatalnej sytuacji państwa zgodzić się na pewne cięcia czy zmiany podatkowe, ale mało kto jest gotów zaakceptować zmiany na każdym polu życia. To co natomiast bez zmian ludzie chcą mieć na najwyższym poziomie – to leczenie. Komfort życia a już zdecydowanie jego średnia długość zależą w dużym stopniu nie tylko od jakości leczenia, ale jego dostępności i to staje się wielkim wyzwaniem nie tylko społecznym, ale politycznym oraz ekonomicznym. Trudno jest bowiem rządowi oraz opozycji dość do porozumienia co do elementów systemu zdrowotnego, które należy zmienić oraz sposobu, w jaki należy tego dokonać. Medycyna w oczach finansistów i ekonomistów to natomiast studnia bez dna, w którą przez dekady politycy wrzucali miliardy na najróżniejsze świadczenia, zadłużając jedynie bez końca swój kraj. Dzisiaj konieczność wyjścia z trudnej sytuacji jest przymusem, ale nie wszyscy politycy są w stanie dogadać się w elementarnych kwestiach, tak samo jak ekonomiści nie znajdują wspólnego języka.