Studia dietetyczne

Spośród wielu kierunków studiów, jednym z najbardziej popularnych w ostatnim czasie okazała się dietetyka. Kierunek ten funkcjonuje od kilku lat na uczelniach medycznych i przyrodniczych, realizując określony program w zakresie żywienia i edukacji, oraz technologii żywności i zdrowia publicznego. Studia podzielone są na dwa stopnie. Pierwszy trwa od 3 – 3,5 roku, drugi natomiast 2 lata. W tym czasie studenci uczą się układać indywidualne jadłospisy, poznają zasady żywienia w każdej z jednostek chorobowych, odbywają zajęcia laboratoryjne z zakresu biochemii, analizy żywności, toksykologii i immunologii, a także zajęcia w kuchni. Ilość godzin odbytych wynosi około 500 na każdy semestr. Dodatkowo studenci są zobowiązani do odbycia 2000 godzin praktyk w różnych placówkach żywienia zbiorowego i szpitalach. Przygotowanie do tego zawodu na polskich uczelniach można określić jako bardzo dobre. Specjaliści prowadzący zajęcia wymieniają się między uczelniami tak, aby każda grupa studentów miała możliwość odbycia zajęć w szeroki zakresie tematycznym. Dietetyka jednak, podobnie jak medycyna wymaga ciągłego dokształcania, gdyż nowe badania przeprowadzane na całym świecie, pozwalają na wiele odkryć w dziedzinie żywienia człowieka i składu żywności. Jest to tematyka bardzo ciekawa, ale jednocześnie dość skomplikowana. Podstawą jest indywidualne i dyplomatyczne podejście do pacjenta.