Testy skórne

Najbardziej powszechnym sposobem diagnozy przyczyny powstania alergii są testy skórne z alergenem. Ich wykonanie polega na celowym kontakcie miejsc na skórze alergika z substancjami mogącymi wywołać reakcję alergiczną. Pojawienie się zmian chorobowych świadczy o tym, że dana substancja jest alergenem odpowiedzialnym u pacjenta za powstanie alergii. Najczęściej stosuje się test punktowy, śródskórny lub naskórkowy. Testy skórne są zazwyczaj następstwem przeprowadzonego wywiadu z pacjentem i zleca je tylko lekarz alergolog. Badanie trwa około 2 godzin i wykonywane jest na plecach lub przedramieniu. Czasem konieczne jest kilka wizyt i powtórzenie testów, o czym informuje lekarz prowadzący. Efekty widoczne na skórze w postaci bąbla i rumienia świadczą o powstaniu alergii oraz natężeniu działania poszczególnych alergenów. Ważne jest, aby przed wykonaniem testów skórnych przerwać branie leków przeciwalergicznych, na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem badania lub nawet kilkadziesiąt dni wcześniej, gdy zażywa się leki o przedłużonym działaniu. Po wykonanym badaniu należy unikać wysiłku fizycznego. Uzyskane wyniki pozwalają ograniczyć kontakty z alergenem lub, jeśli to niemożliwe, rozpocząć leczenie odczulające.