Zaburzenia w odżywianiu

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) rozwijają się wtedy, gdy spożywanie pokarmu i masa ciała stają się obsesyjnym centrum danej osoby. Okres dojrzewania stanowi moment, w którym najczęściej dochodzi do pojawienia się symptomów zaburzeń odżywiania. Pomimo tego, że wiele młodych dziewcząt zaczyna się odchudzać, to tylko nieliczne z nich przekraczają punkt bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest, aby go wychwycić jak najwcześniej. Jeżeli nastolatka wzrasta, słysząc dookoła, że jedynie jako osoba szczupła będzie atrakcyjna, szczęśliwa i akceptowana to jej potrzeby zostają zniekształcone i łatwo mogą rozwinąć się w kierunku zaburzeń odżywiania. Niestety także w środkach masowego przekazu coraz więcej miejsca zajmuje kult szczupłej sylwetki. Osoby chore na anoreksję, czy bulimię nie są świadome zagrożeń i powikłań zdrowotnych jakie niosą ze sobą zaburzenia odżywiania. Coraz częściej propagowany jest wręcz taki styl życia, czego potwierdzeniem może być ruch Pro-ana, czy też Pro-mia. Młode kobiety, a nawet nastoletnie dziewczynki, które są narażone na tego typu treści, padają często ich ofiarą. Notuje się coraz więcej przypadków zgonów u młodych dziewczyn w wyniku anoreksji. Problem ten dotyka nie tylko sfery odżywiania, ale przede wszystkim psychiki, dlatego konieczna jest psychoterapia.